# ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Α. Δημοσχάκης: Για τους βαμβακοκαλλιεργητές
ΒΟΥΛΗ

Α. Δημοσχάκης: Για τους βαμβακοκαλλιεργητές

Θέτει επίσης «το ζήτημα της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι βαμβακοκαλλιεργητές θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε ενστάσεις για τυχόν ζυγιστικά, αριθμητικά ή στρεμματικά λάθη».