# ΒΕΡΙΚΟΚΟ

Μονίλια Βερικοκιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Μονίλια Βερικοκιάς

Σημαντικό μέτρο πρόληψης είναι η απομάκρυνση των βλαστών που φέρουν προσβεβλημένα άνθη ή έλκη όσο το δυνατό νωρίτερα