# ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ημερίδα για την αυτοφυή βιοποικιλότητα των νησιών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ημερίδα για την αυτοφυή βιοποικιλότητα των νησιών

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το έργο BIOCONSION, που αφορά την καταγραφή, τον χαρακτηρισμό, την αξιολόγηση και τη διατήρηση φυσικών γενετικών πόρων.
Έχει βελτιωθεί η παρακολούθηση των αποδημητικών πτηνών και των οικοτόπων τους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έχει βελτιωθεί η παρακολούθηση των αποδημητικών πτηνών και των οικοτόπων τους

Τρία κράτη μέλη —η Δανία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες— ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) για τον προσδιορισμό ψηφιακών μεθόδων και τεχνολογιών που καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση των μετακινήσεων.
Η Επιτροπή δρομολογεί την κύρωση από την ΕΕ της παγκόσμιας Συνθήκης για την Ανοικτή Θάλασσα με στόχο την προστασία της ωκεάνιας βιοποικιλότητας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή δρομολογεί την κύρωση από την ΕΕ της παγκόσμιας Συνθήκης για την Ανοικτή Θάλασσα με στόχο την προστασία της ωκεάνιας βιοποικιλότητας

Το σήμα αποστολής της ΕΕ αποτελεί αναγνώριση της επιτυχούς ανάπτυξης των αστικών συμβάσεων για το κλίμα.
«Μια Ευρωπαϊκή συμφωνία για το έδαφος»: 90 εκατ. EUR για 17 νέα έργα με σκοπό τη στήριξη υγιών εδαφών
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

«Μια Ευρωπαϊκή συμφωνία για το έδαφος»: 90 εκατ. EUR για 17 νέα έργα με σκοπό τη στήριξη υγιών εδαφών

Τα έργα αυτά θα αφορούν την αποκατάσταση και την προστασία της υγείας του εδάφους για τη βιώσιμη παραγωγή υγιεινών τροφίμων, την προστασία της βιοποικιλότητας
Έκθεση ΣΕΒ για την προστασία της βιοποικιλότητας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έκθεση ΣΕΒ για την προστασία της βιοποικιλότητας

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης πρέπει να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές προστασίας, διατήρησης και βιώσιμης ανάπτυξης και να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συμφωνία με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
ΣΕΒ: Προστασία της βιοποικιλότητας και νέο πλαίσιο υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΕΒ: Προστασία της βιοποικιλότητας και νέο πλαίσιο υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις

Η πρόταση νομοθετικής πράξης για την αποκατάσταση της φύσης είναι η πρώτη στην ιστορία νομοθετική πράξη της Ε.Ε. που στοχεύει ρητά στην αποκατάσταση της φύσης της Ευρώπης.