# ΔΑΝΕΙΟ

Επίτευξη συμφωνίας συνεργασίας Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με ΕΤΕπ για στήριξη επενδύσεων στους ΟΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίτευξη συμφωνίας συνεργασίας Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με ΕΤΕπ για στήριξη επενδύσεων στους ΟΤΑ

Επίσης, το τελικό επιτόκιο των δανείων προς τους ΟΤΑ θα είναι χαμηλότερο από τα υφιστάμενα επιτόκια του ΤΠκΔ και θα συνδυαστεί με το επιτόκιο που λαμβάνει το ΤΠκΔ από την ΕΤΕπ
Συνάντηση επιτροπής ΚΕΟΣΟΕ με ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τη ρύθμιση των άτοκων δανείων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση επιτροπής ΚΕΟΣΟΕ με ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τη ρύθμιση των άτοκων δανείων

Στόχος της επιτροπής είναι να παρατεθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες λήψης των δανείων της περιόδου εκείνης αλλά και η οικονομική πορεία και οι συνθήκες που επικράτησαν μέχρι σήμερα.
Έχουν κολλήσει οι διαπραγματεύσεις για τα κόκκινα δάνεια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έχουν κολλήσει οι διαπραγματεύσεις για τα κόκκινα δάνεια

Επίσης στις διαπραγματεύσεις βρίσκεται και το ύψος του ανεξόφλητου υπόλοιπου του δανείου, το οποίο η τρόικα προτείνει να είναι 125.000 ευρώ και το υπουργείο Ανάπτυξης πιέζει για την αύξησή του.