# ΔΑΣΟΣ

Ανοίγει ο διάλογος για την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανοίγει ο διάλογος για την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση

Η διαμόρφωση της ΕΣΔ αποτελεί ένα από τα επόμενα βήματα της κύρωσης των δασικών χαρτών, αφού πλέον τα δάση είναι ορισμένα και θεσμικά και χωρικά, καταλαμβάνοντας περισσότερο από τη μισή έκταση της χώρας.