# ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παρουσίαση της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Μεσογειακών Τροφίμων και Ποτών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παρουσίαση της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Μεσογειακών Τροφίμων και Ποτών

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν στους ενδιαφερόμενους λεπτομέρειες για τη δυνατότητα συμμετοχής στην 1η Διεθνή Έκθεση Μεσογειακών Τροφίμων και Ποτών Mediterranean Food