# ΕΦΚΑ

Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες-μισθωτές ασφαλισμένες κατά τον χρόνο αδείας με αποδοχές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες-μισθωτές ασφαλισμένες κατά τον χρόνο αδείας με αποδοχές

Κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού ή κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.
e-ΕΦΚΑ: Νέες περιφερειακές διευθύνσεις στη Θεσσαλία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

e-ΕΦΚΑ: Νέες περιφερειακές διευθύνσεις στη Θεσσαλία

Ξεκίνησε την Παρασκευή η λειτουργία της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ του ΕΦΚΑ Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΚΕΑΟ Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο και του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΚΕΑΟ Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα.
ΕΦΚΑ: Ποιοι θα λάβουν διορθωμένα εκκαθαριστικά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΦΚΑ: Ποιοι θα λάβουν διορθωμένα εκκαθαριστικά

Διορθωμένα εκκαθαριστικά ασφαλιστικών εισφορών θα εκδοθούν από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με παράλληλη μισθωτή εργασία, για το έτος 2020.
ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης με εργόσημο για τα έτη 2017-2019
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης με εργόσημο για τα έτη 2017-2019

Ολοκληρώθηκε η περίπλοκη διαδικασία του προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης, του υπολογισμού εισφορών και της ετήσιας εκκαθάρισης για τα έτη 2017, 2018, 2019 των αποκλειστικά απασχολούμενων εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.