# ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Στη Βουλή η Τροπολογία για το περαιτέρω άνοιγμα της Αγοράς Φυσικού Αερίου
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στη Βουλή η Τροπολογία για το περαιτέρω άνοιγμα της Αγοράς Φυσικού Αερίου

Την τροπολογία που προβλέπει το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς του Φυσικού Αερίου και τη δυνατότητα των Βιομηχανιών να συμμετέχουν σε δημοπρασίες για την αγορά Φυσικού Αερίου σε χαμηλότερες τιμές.