# ΗΠΑ

Ο λόγος που ο Τραμπ μπορεί να έχει την υποστήριξη των αγροτών στις ΗΠΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο λόγος που ο Τραμπ μπορεί να έχει την υποστήριξη των αγροτών στις ΗΠΑ

Παρά τη βοήθεια αυτή, το 2019 κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο χρέους μεταξύ των Αμερικανών αγροτών, τον υψηλότερο δείκτη χρέους προς περιουσιακά στοιχεία από το 2012 και το χαμηλότερο κεφάλαιο κίνησης σε μια δεκαετία