# ΙΟΒΕ

ΙΟΒΕ: «Ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος, βελτίωση και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Απρίλιο»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΟΒΕ: «Ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος, βελτίωση και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Απρίλιο»

Η εξέλιξη, όμως, των προσδοκιών τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί κατά κρίσιμο τρόπο από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν για την πορεία της ίδιας της οικονομίας εκτός του προγράμματος.