# ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ζητούν αποζημιώσεις για τις καταστροφές από αγριόχοιρους
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ζητούν αποζημιώσεις για τις καταστροφές από αγριόχοιρους

“η εμφάνιση πληθυσμών αγριόχοιρων σε περιοχές με μεγάλες καλλιέργειες έχουν καταστρέψει δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών, προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές στους παραγωγούς σε συνδυασμό και με την έλλειψη τρόπου αποζημίωσης από την πλευρά της πολιτείας…”.
Μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες σιτηρών και οσπρίων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες σιτηρών και οσπρίων

Οι ζημιές οφείλονται στην υποβάθμιση της ποιότητας λόγω ανάπτυξης μυκητολογικών ασθενειών και εκ νέου βλάστησης ανεπιθύμητων ζιζανίων καθώς και στην δραστική μείωση των αποδόσεων λόγω μείωσης του ειδικού βάρους.