# ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Νέοι κανόνες της ΕΕ τίθενται σε ισχύ με στόχο την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέοι κανόνες της ΕΕ τίθενται σε ισχύ με στόχο την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση

Επιπλέον, θα απαγορεύονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που συνδέονται με την πρόωρη απαξίωση, όπως οι ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με τη βιωσιμότητα ενός προϊόντος.