# ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

«Climate Era»: Οι νέες τάσεις για την Κλιματική Αλλαγή
ΑΤΖΕΝΤΑ

«Climate Era»: Οι νέες τάσεις για την Κλιματική Αλλαγή

Οι συνεχώς εντεινόμενες προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο αναγκάζουν την κοινωνία να αναζητήσει καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία της φύσης και την αειφόρο ανάπτυξη.
«Ορίζων Ευρώπη»: Επίτευξη των φιλόδοξων στόχων τους για μια πιο πράσινη και υγιέστερη ήπειρο έως το 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Ορίζων Ευρώπη»: Επίτευξη των φιλόδοξων στόχων τους για μια πιο πράσινη και υγιέστερη ήπειρο έως το 2030

Η ανακοίνωση περιέχει διεξοδική αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, όπως απαιτείται από τους συννομοθέτες μετά τα πρώτα δύο χρόνια δραστηριοποίησης των εν λόγω αποστολών.