# ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΓΕΔΥ: «Το βόλεμα των golden boys – κολλητών και η υποβάθμιση των Γεωτεχνικών»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΟΓΕΔΥ: «Το βόλεμα των golden boys – κολλητών και η υποβάθμιση των Γεωτεχνικών»

H Ομοσπονδία οφείλει να αναδείξει το πραξικόπημα το οποίο επιχειρείται να πραγματοποιηθεί μέσα από την κατάθεση του νομοσχεδίου με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027».
Λαϊκές αγορές: Παρουσίαση του νομοσχέδιου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Λαϊκές αγορές: Παρουσίαση του νομοσχέδιου

Τελικός στόχος είναι οι υπαίθριες αγορές να αποτελέσουν μία σύγχρονη μορφή εμπορικών δραστηριοτήτων, με βιώσιμο εισόδημα για τους συμμετέχοντες και ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές.