# ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Σημαντικές βελτιώσεις φέρνει το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΑΤ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σημαντικές βελτιώσεις φέρνει το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΑΤ

Ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας, κτηνιατρικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Το WWF Ελλάς έστειλε προς τους βουλευτές έκτακτη παρέμβαση για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το WWF Ελλάς έστειλε προς τους βουλευτές έκτακτη παρέμβαση για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Σχόλια επί του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»