# ΟΦΕΙΛΕΣ

Η νέα ρύθμιση φορολογικών οφειλών σε έως 72 δόσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα ρύθμιση φορολογικών οφειλών σε έως 72 δόσεις

Επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί στους πληττόμενους (είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα) από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, μέσω ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα.