# ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

Οστρακοειδή:  Άρση καραντίνας
ΑΛΙΕΙΑΣ

Οστρακοειδή: Άρση καραντίνας

Κανονικά θα μπορούν εφεξής οι παραγωγοί οστρακοειδών στην περιοχή Μάζωμα της Πρέβεζας να συλλέγουν και να διακινούν τα αλιεύματά τους.