# ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες σχετικά με την πρόληψη των πλημμυρών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες σχετικά με την πρόληψη των πλημμυρών

Στόχος της οδηγίας για τις πλημμύρες είναι η μείωση και η διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την οικονομική δραστηριότητα.
Να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων

Ο Σύλλογός ζητάει να παρθούν με ευθύνη του κράτους και της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών