# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.3 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.3 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, πρόωρη συνταξιοδότηση, γενετικούς πόρους, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.