# ΠΟΜΙΔΑ

ΠΟΜΙΔΑ: για προϋποθέσεις αυτονόμησης από κεντρική θέρμανση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΟΜΙΔΑ: για προϋποθέσεις αυτονόμησης από κεντρική θέρμανση

Προκειμένου να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών για τις προυποθέσεις και τη διαδικασία αυτονόμησης ιδιοκτησιών από την κεντρική θέρμανση πολυκατοικιών.