# ΠΡΑΣΙΝΗ

Προσεχώς στην ολομέλεια του ΕΚ: κατάσταση της ΕΕ, προϋπολογισμός, πράσινη μετάβαση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσεχώς στην ολομέλεια του ΕΚ: κατάσταση της ΕΕ, προϋπολογισμός, πράσινη μετάβαση

Η συζήτηση για την κατάσταση της ΕΕ, η ψηφοφορία για τη σύσταση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και την ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ στην ατζέντα της ολομέλειας του ΕΚ.
Διέρευσε το προσχέδιο «πράσινης ανάκαμψης» της Ευρώπης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διέρευσε το προσχέδιο «πράσινης ανάκαμψης» της Ευρώπης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΕ Ursula von der Leyen παρουσίασε το σχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, υποσχόμενη να θέσει την Πράσινη Συμφωνία στο επίκεντρο της προσπάθειας ανάκαμψης της ΕΕ