# ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Εκδόθηκε ο κανονισμός  για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκδόθηκε ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων

Ο νέος Κανονισμός βασίζεται στο ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων που θεσπίζει βασικούς κανόνες για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
Ενοποίηση Διαδικασίας Δημοπράτησης Κηπευτικών Προϊόντων / Προμελέτη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενοποίηση Διαδικασίας Δημοπράτησης Κηπευτικών Προϊόντων / Προμελέτη

Το πρώτο μέρος της έρευνας κορυφώθηκε με την οργάνωση ομάδα εργασίας, όπου βάση διεθνών ερευνητικών πρωτοκόλλων και μεθοδολογιών, αποτυπώθηκαν και αναλύθηκαν ορισμένα αρχικά συμπεράσματα.