# ΡΥΠΑΝΣΗ

Ευρωβαρόμετρο για ρύπανση
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Ευρωβαρόμετρο για ρύπανση

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει υπολογίσει πως η μετάβαση σε καθαρές μορφές μετακίνησης όπως η ηλεκτροκίνηση, καθώς και άλλα αντιρρυπαντικά μέτρα θα μπορούσαν να μειώσουν τους πρόωρους θανάτους από την ατμοσφαιρική ρύπανση σε 230.000 ως το 2020