# ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Συνδεδεμένη ζαχαροτεύτλων: Ο διοικητικός «ΕΛΕΓΧΟΣ»  για την καλλιέργεια  2020 θα γίνει στο 100% των αιτήσεων
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Συνδεδεμένη ζαχαροτεύτλων: Ο διοικητικός «ΕΛΕΓΧΟΣ» για την καλλιέργεια 2020 θα γίνει στο 100% των αιτήσεων

Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται με πιστοποιημένο σπόρο σποράς, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς» το οποίο επισυνάπτεται στην ΕΑΕ και των αντίστοιχων ετικετών στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ