# ΤΟΝΟΣ

Λόγω εξάντλησης της Εθνικής Ποσόστωσης διακόπτεται η αλιεία τόνου
ΑΛΙΕΙΑΣ

Λόγω εξάντλησης της Εθνικής Ποσόστωσης διακόπτεται η αλιεία τόνου

Επισημαίνουμε ότι η τελική Εβδομαδιαία Αναφορά, η θεώρηση των Ημερολογίων Αλιείας, και των Δηλώσεων Εκφόρτωσης από τις Λιμενικές αρχές θα πρέπει να γίνουν το αργότερο την Τετάρτη 24-4-2013.