# ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μαγικό το πράσινο κλειδί για τον τουρισμό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μαγικό το πράσινο κλειδί για τον τουρισμό

Η μαγεία της ελληνικής φύσης δεν κερδίζεται σε μια μέρα αλλά το «Πράσινο Κλειδί» φαίνεται ότι φέρνει πιο κοντά την Ελλάδα σ΄ ένα νέο τουριστικό πακέτο, που μπορεί ν΄ αξιοποιηθεί όλο το χρόνο