# ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κοινωνικό Τουρισμό για όλους τους αγρότες που πλήρωσαν εισφορές
ΒΟΥΛΗ

Κοινωνικό Τουρισμό για όλους τους αγρότες που πλήρωσαν εισφορές

Κάποιοι από τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία, διότι δεν φαίνονται ασφαλιστικά ενήμεροι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2019, παρότι έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές. 
Ευρεία σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του τουρισμού στην ΠΚΜ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ευρεία σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του τουρισμού στην ΠΚΜ

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων είναι ότι ο τουρισμός περνά τη μεγαλύτερη κρίση ιστορικά και απαιτείται συνεργασία, σύμπνοια, συντονισμός και συνέπεια στη διαχείριση αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης.