# ΣΙΤΑΡΙ

Στα 12 κιλά/στρέμμα ορίζεται  η ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Στα 12 κιλά/στρέμμα ορίζεται η ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι

Στα 12 κιλά/στρέμμα ορίζεται με Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο κ. Γιώργος Καρασμάνης, η ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι προκειμένου οι παραγωγοί να λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση