# ΣΙΤΑΡΙ

Συνάντηση Αποστόλου με εκπροσώπους της Πανρωσικής Εθνική  Ένωσης Παραγωγών Σίτου και Δημητριακών Προϊόντων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση Αποστόλου με εκπροσώπους της Πανρωσικής Εθνική Ένωσης Παραγωγών Σίτου και Δημητριακών Προϊόντων

Για την προώθηση της περαιτέρω συνεργασίας των δύο πλευρών, πρόταση την οποία ένθερμα αποδέχτηκαν τα στελέχη της Πανρωσικής Ένωσης Παραγωγών Σίτου.