Χρηματοδότηση

Ειδήσεις

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση στα Σχέδια Βελτίωσης

Πρόσθετη χρηματοδότηση για την ένταξη όλων των παραγωγών της Δυτικής Ελλάδας στα Σχέδια Βελτίωσης ζητάει ο Περιφερειάρχης

ΚAΠ: Χρηματοδότηση αδιέξοδο για τους ηγέτες της ΕΕ

Ειδήσεις

ΚAΠ: Χρηματοδότηση αδιέξοδο για τους ηγέτες της ΕΕ

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη μείωση των πληρωμών της ΚΑΠ για το 2021 και το 2022. Οι αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκονται στα πρόθυρα να σπάσουν και είναι εντελώς μη ικανοποιητικό να δούμε την έλλειψη αποφασιστικής δράσης.

 Μπαγινέτας: Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα είναι ζωτικής σημασίας

Πρόσωπα

Μπαγινέτας: Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα είναι ζωτικής σημασίας

Αναμένεται να προκύψουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο πακέτο στήριξης 540 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε πρόσφατα (100 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του εργαλείου SURE, 200 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 240 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας


Το Συμβούλιο εγκρίνει χρηματοδοτική συνδρομή για τους αλιείς της ΕΕ

Η πρόταση θα τροποποιήσει τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ).

Πρόσθετα μέτρα στήριξης σε αλιείς και υδατοκαλλιέργεια

Επισημαίνεται ότι με τα μέτρα αυτά προστίθενται ακόμα 100 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης από τον COVID 19.

Αύξηση χρηματοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων

Αυξάνεται το κονδύλι για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων προϋπολογισμού άνω των 600.00 ευρώ.

Αλ. Μεϊκόπουλος: Γενναία χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών

Ο Βουλευτής ζήτησε ένταξη των αγροτικών δραστηριοτήτων στους κλάδους που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Κορωνοϊός: Η Επιτροπή και το ΕΤαΕ αποδεσμεύουν 8 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 100 000 ΜμΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέσμευσε 1 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ποσό που θα χρησιμεύσει ως εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

ΕΕ - ΕΤαΕ: Χρηματοδότηση 8 δισ. για 100.000 ΜμΕ

το ΕΤαΕ θα μπορέσει να χορηγήσει ειδικές εγγυήσεις, δίνοντας κίνητρο στις τράπεζες και σε άλλους δανειοδότες να παράσχουν ρευστότητα σε τουλάχιστον 100 000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού.