# ΖΩΑ

Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ.: Οι καταναλωτές να μην επηρεάζονται από μη τεκμηριωμένους ισχυρισμούς και φήμες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ.: Οι καταναλωτές να μην επηρεάζονται από μη τεκμηριωμένους ισχυρισμούς και φήμες

Από τη φάρμα μέχρι το πιάτο, τα ζώα που προορίζονται για ευρεία κατανάλωση υποβάλλονται στους αυστηρότερους υγειονομικούς και κρεοσκοπικούς ελέγχους .
Πώς έμοιαζαν τα πρώτα ζώα;
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πώς έμοιαζαν τα πρώτα ζώα;

Κάνοντας ανάλυση χρωμοσωμάτων μια ομάδα ερευνητών απαντά στο ερώτημα του πώς έμοιαζαν τα πρώτα ζώα, από τα οποία δημιουργήθηκε έπειτα η ποικιλομορφία των ζώων στον κόσμο σήμερα. Αυτά τα πρώτα ζώα ήταν κτενοφόρα και όχι σφουγγάρια, λένε.