# ΖΩΑ

Αντιμετωπίστε το τεχνητό φως όπως άλλες μορφές ρύπανσης, λένε οι επιστήμονες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αντιμετωπίστε το τεχνητό φως όπως άλλες μορφές ρύπανσης, λένε οι επιστήμονες

Το τεχνητό φως πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως και άλλες μορφές ρύπανσης, διότι ο αντίκτυπός του στον φυσικό κόσμο έχει διευρυνθεί σε σημείο συστηματικής διακοπής, λέει η έρευνα