# ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων
ΧΡΗΣΙΜΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων

Οι παραγωγοί που δεν θα έχουν προβεί για τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις  στις προαναφερόμενες ενέργειες δεν θα καταστεί δυνατή η χορήγηση της προκαταβολής για τις εν λόγω ζωικές κατηγορίες.
ΚΑΠ και ποιμνιακή αιγοπροβατοτροφία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΠ και ποιμνιακή αιγοπροβατοτροφία

Στην Ελληνική αιγοπροβατοτροφία διακρίνονται τρεις βασικές μορφές εκμετάλλευσης: Η σταβλισμένη- ημιενσταβλισμένη, η ποιμνιακή στατική και η ποιμνιακή μετακινούμενη.
Προϋποθέσεις και διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας  αιγοπροβάτων και βοοειδών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις και διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας αιγοπροβάτων και βοοειδών

Ο κτηνοτρόφος διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει άμεσες ενισχύσεις για την έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν τα γεγονότα ανωτέρας βίας ή εξαιρετικής περίστασης.