# ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Γεωπονικοί Σύλλογοι: Για τις αποφάσεις  της Ολομέλειας του ΣτΕ  για τους Δασικούς Χάρτες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γεωπονικοί Σύλλογοι: Για τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ για τους Δασικούς Χάρτες

Οι δασικοί χάρτες δεν θα καταρτίζονται, πλέον, βάσει αποκλειστικώς των αεροφωτογραφιών (ιστορικής & σύγχρονης) αλλά, ως θεματικοί χάρτες, οφείλουν να αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση των δασών και δασικών εκτάσεων .