# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΑΑΤ: Εντός ενός μηνός οι διαγωνισμοί για τα διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης σε πέντε Περιφέρειες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΥΠΑΑΤ: Εντός ενός μηνός οι διαγωνισμοί για τα διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης σε πέντε Περιφέρειες

Οι πόροι χρηματοδότησης των έργων θα προέλθουν από τα εισπραχθέντα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής που έχουν κατατεθεί υπέρ της κάθε περιφέρειας.