# ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

«Ζωντανά Εργαστήρια» για ανθεκτικό μέλλον στον αγροδιατροφικό τομέα και την διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ελλάδα
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

«Ζωντανά Εργαστήρια» για ανθεκτικό μέλλον στον αγροδιατροφικό τομέα και την διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ελλάδα

Το THALLA θα εστιάσει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των αγροδιατροφικών συστημάτων στην Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία