# ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Αρνητικά επιτόκια για καταθέσεις μέχρι 16.000 δολ. επιβάλλουν τώρα στη Δανία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρνητικά επιτόκια για καταθέσεις μέχρι 16.000 δολ. επιβάλλουν τώρα στη Δανία

Αντικίνητρο για τους αποταμιευτές άλλων χωρών ενδέχεται να αποτελεί η πρακτική της Δανίας, καθώς οι τράπεζες της χώρας που πρώτη υιοθέτησε αρνητικά επιτόκια επιβάλλουν τις αντίστοιχες χρεώσεις ακόμη και σε τραπεζικούς λογαριασμούς με μικρά ποσά.
Νέο πλήγμα για τους καταθέτες ένα βήμα πριν από τα αρνητικά επιτόκια
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο πλήγμα για τους καταθέτες ένα βήμα πριν από τα αρνητικά επιτόκια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το επιτόκιο για καταθέσεις με διάρκεια έως ένα έτος (το οποίο περίπου αντιστοιχεί στο επιτόκιο ταμιευτηρίου) μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,06% και διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στο 0,39%.