# ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ

Εργάτης γης ή αγροτοεργάτης? … ή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργάτης γης ή αγροτοεργάτης? … ή

Η εξαιρετική ποιότητα των διατυπωθέντων σκέψεων και η μεγάλη εμπειρία των συμμετεχόντων κάλυψε επαρκέστατα το θέμα, αλλά πρέπει να επισημανθεί ότι ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ