# ΚΟΙΝΗ

Οι θέσεις του ΣΕΚ για την Νέα ΚΑΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι θέσεις του ΣΕΚ για την Νέα ΚΑΠ

Να μην μειωθούν τα διαθέσιμα κονδύλια στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μετά το 2020 και το έλλειμμα που θα υπάρξει από το ΒRΕΧΙΤ να καλυφθεί από κονδύλια των κρατών- μελών.