# ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Έναρξη υποβολής ενδικοφανών προσφυγών για την Παράταση 1ης Πρόσκλησης
ΧΡΗΣΙΜΑ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Έναρξη υποβολής ενδικοφανών προσφυγών για την Παράταση 1ης Πρόσκλησης

Πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς της παράτασης της 1ης πρόσκλησης έτους αιτήσεων 2022.
ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Ολοκληρώθηκε το 100% της πληρωμής
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Ολοκληρώθηκε το 100% της πληρωμής

Πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2022 και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.
ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Εκδόθηκε η εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών
ΧΡΗΣΙΜΑ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Εκδόθηκε η εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών

'Οπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στήριξης εκ μέρους των υποψηφίων, πραγματοποιείται μηχανογραφικός - διασταυρωτικός έλεγχος και δημιουργείται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος .