# ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Μετατάξεις αγροτών: Διαδικασία άντλησης στοιχείων και ελέγχου των επιδοτήσεων που προσδιορίζουν τη μετάταξη
ΧΡΗΣΙΜΑ

Μετατάξεις αγροτών: Διαδικασία άντλησης στοιχείων και ελέγχου των επιδοτήσεων που προσδιορίζουν τη μετάταξη

Έως τις 30 Ιανουαρίου 2022 θα πρέπει, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος οι οποίοι το 2021 εισέπραξαν επιδοτήσεις άνω των 5.000,00€, να προχωρήσουν σε μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.
Α.Α.Δ.Ε: Πως θα γίνει η διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. στους  αγρότες
ΧΡΗΣΙΜΑ

Α.Α.Δ.Ε: Πως θα γίνει η διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες

Στο άνω εγχειρίδιο καταγράφονται, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι σε θέματα, όπως το πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος, η άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος και η διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. στους εν λόγω αγρότες.