# Ο.Δ.Υ.Θ

Εισήγηση ΠΟΓΕΔΥ για την Ίδρυση Ο.Δ.Υ.Θ.: Στόχοι, Οφέλη και Προοπτικές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εισήγηση ΠΟΓΕΔΥ για την Ίδρυση Ο.Δ.Υ.Θ.: Στόχοι, Οφέλη και Προοπτικές

Η ΠΟΓΕΔΥ και τα πρωτοβάθμια σωματεία των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων που εκπροσωπεί, έχουν από διμήνου πρωτοστατήσει στην διαδικασία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης  και διαμαρτυρίας .