# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Καθυστερήσεις στις πληρωμές του Προγράμματος Δάσωσης Γαιών
ΒΟΥΛΗ

Καθυστερήσεις στις πληρωμές του Προγράμματος Δάσωσης Γαιών

Όπως υποστηρίζουν, η πληρωμή για το έτος 2022 έχει καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητά τους, παρά την ηλεκτρονική διαδικασία που πλέον υπάρχει μέσω της εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με τα δασαρχεία.