# ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Πρώιμη συγκομιδή περιόδου 2022
ΧΡΗΣΙΜΑ

Πρώιμη συγκομιδή περιόδου 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ επιλέξιμες δράσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών .