# ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΣΒΕ: 8 δέσμες προτάσεων για τη βιομηχανία και την περιφερειακή ανάπτυξη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΒΕ: 8 δέσμες προτάσεων για τη βιομηχανία και την περιφερειακή ανάπτυξη

Επειδή με αποζημιώσεις δεν λύνονται τα σημαντικά προβλήματα περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, προτείναμε την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης των άμεσων προβλημάτων για τη Θράκη.