# ΡΕΒΙΘΙΑ

Ασθένειες στα ρεβίθια
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθένειες στα ρεβίθια

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών βροχοπτώσεις και οι θερμοκρασίες που επικράτησαν ευνόησαν την έναρξη της Ασκοχύτωσης.