# ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ε.Ε.: Στήριξη 10 εκατ. ευρώ στη Σλοβακία για τη στήριξη του τομέα της παραγωγής τροφίμων
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ε.Ε.: Στήριξη 10 εκατ. ευρώ στη Σλοβακία για τη στήριξη του τομέα της παραγωγής τροφίμων

Η ενίσχυση που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος δε θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τις 500.000 ευρώ και θα πρέπει να του έχει χορηγηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.