# ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους συμβολαιακούς παραγωγούς της Μπάρμπα Στάθης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους συμβολαιακούς παραγωγούς της Μπάρμπα Στάθης

Οι εκπαιδεύσεις εστίασαν σε θέματα βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών, όπως οι διαφυλλικές λιπάνσεις με βιοδιεγέρτες σε αειφορικά συστήματα παραγωγής κηπευτικών.