Ανησυχητική εξάντληση των αλιευτικών αποθεμάτων στη Μεσόγειο

Μόλις τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνήσουν σε μιαν αυστηρή κοινή γραμμή και δεσμευτούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο της ΕΕ, το σχέδιο προβλέπει την συμμετοχή των γειτονικών χωρών εντός του διεθνούς πλαισίου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ).

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, κ. Karmenu Vella, συμμετέχει σε ένα σεμινάριο υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση του μακροπρόθεσμου ζητήματος της εξάντλησης των αλιευτικών αποθεμάτων στη Μεσόγειο. Το σεμινάριο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο στις 9 και 10 Φεβρουαρίου στην Κατάνια, στην Σικελία. Συμμετέχουν υπουργοί, αντιπροσωπείες και ενδιαφερόμενοι φορείς και από τα οκτώ μεσογειακά κράτη μέλη της ΕΕ. Στην έναρξη του σεμιναρίου, ο Επίτροπος κ. Vella επεσήμανε τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η ΕΕ πρέπει να πρωτοστατήσει με το παράδειγμά της. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας σήμερα, ως φορείς χάραξης πολιτικής, ως αλιείς, ως επιστήμονες και ως κοινωνία των πολιτών. Θέλω να εξασφαλίσω ότι όλοι θα συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων». Το σεμινάριο αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την κατάρτιση μιας νέας στρατηγικής για τη Μεσόγειο. Μόλις τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνήσουν σε μιαν αυστηρή κοινή γραμμή και δεσμευτούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο της ΕΕ, το σχέδιο προβλέπει την συμμετοχή των γειτονικών χωρών εντός του διεθνούς πλαισίου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ). Η ομιλία του επιτρόπου κ. Vella διατίθεται στο διαδίκτυο και περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες της ΓΔ Αλιείας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις