Αιτήσεις αλιείας ξιφία, μακρύπτερου & κόκκινου τόννου

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας ενημερώνει ότι, αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους πλοιοκτήτες για τη χορήγηση  αδειών αλίευσης μεγάλων πελαγικών ειδών (τόννου, ξιφία και μακρύπτερου τόννου) για το έτος 2018, επισημαίνουμε ότι ισχύουν τα προβλεπόμενα στην αριθ. 5632/104626/29-9- 2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄2151/2015) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Όρων και προϋποθέσεων άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus (BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga (ALB) και ξιφία (Xiphias gladius (SWO))».

Συγκεκριμένα,
- για την άδεια αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου, ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, στην αίτηση συμπληρώνουν τα απαιτούμενα πεδία όλοι οι συμπλοιοκτήτες και η υποβολή της αίτησης γίνεται από τον τελευταίο στην σειρά υποβολής.
- για την άδεια αλίευσης κόκκινου τόννου, ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει αίτηση στη υπηρεσία μας, όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους,μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση υπογράφεται από όλους τους συμπλοιοκτήτες και η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 7 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Ενόψει της δημοσίευσης της τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, ενδέχεται να ζητηθούν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται. Απαιτούμενη προϋπόθεση η υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης σύμφωνα με τις ανωτέρω ημερομηνίες.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Αλιείας στα τηλ. 26613-64704, 64714.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις