Χορήγηση αδειών αλίευσης  μεταναστευτικών ειδών, τόνου και ξιφία

Στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης αδειών αλίευσης των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB), και
ξιφία (Xiphias gladius SWO), έτους 2019
,το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Χαλκιδικής υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους αλιείς του Νομού Χαλκιδικής τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων. Πιο συγκεκριμένα:

1. Για τις άδειες αλίευσης ερυθρού τόνου

Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης υποβάλει αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η
αίτηση υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους πλοιοκτήτες .

2. Για τις άδειες αλίευσης των ειδών ξιφία και μακρύπτερου τόνου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΣΠΑ απευθείας στην Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων από τον πλοιοκτήτη ή για λογαριασμό του κατόπιν εξουσιοδότησης από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Αλιείας της ΔΑΟΚ μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των ανωτέρω ειδών όπως και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερόμενων αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 5632/104626/29-9-2015 (ΦΕΚ 2151 Β΄/2015) Απόφαση Υπουργού ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ 7ΑΙΞ465ΦΘΗ-769) περί όρων και προϋποθέσεων άσκησης αλιείας μεγάλων πελαγικών και
στην υπ. αρ. 3380/86293/17 (ΦΕΚ 3214 Β/14-09-2017) τροποποίηση αυτής .
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις