Απαγόρευση αλιείας στην λίμνη Κερκίνη

ΣΕΡΡΕΣ.Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. πρωτ. 5353/10-3-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, καθορίζεται ως περίοδος απαγόρευσης της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και της διατάραξης των βιοτόπων αναπαραγωγής των ψαριών στη λίμνη Κερκίνη,  με κάθε μέσο και εργαλείο, λόγω προστασίας της ιχθυοπαραγωγής, το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου έως και της 20ης Μαΐου 2014.

 Για την διασφάλιση της εφαρμογής της απαγόρευσης, αποφασίζεται για το παραπάνω χρονικό διάστημα, οι αλιείς να απομακρύνουν από τις βάρκες τους τις μηχανές, τα κουπιά και όλα τα αλιευτικά εργαλεία και   να τις προσδέσουν επιλεκτικά σε μία από τις εξής θέσεις των παρακάτω Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.):
 α) Θέση «Νούφαρα» Τ.Κ. Λιβαδιάς
 β) Λιμάνι Τ.Κ. Κερκίνης
 γ) Εκβολές χειμάρρου Κερκινίτη
 δ) Λιμάνι Τ.Κ. Λιθοτόπου
 ε) Θέση «Υδροληψία Υ2» στη Τ.Κ. Χρυσοχώραφα
 στ) Ανατολικό ανάχωμα, 1500 μ. από το χώρο αναψυχής στη περιοχή «Τρίγωνο»  Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου.

Οι παραβάτες της παρούσας, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα απαγόρευσης της αλιείας στη λίμνη Κερκίνη, θα καταγγέλλονται στις Αστυνομικές Αρχές και στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για επιβολή κυρώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/23-4-1992) και στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.  Σερρών στο τηλέφωνο 2321 3  55248.

Δείτε επίσης